PDF Formátumban:Letöltés

Üdvözlünk a Ferihegy3 modellrepülőtéren!

Repülőtér Rend Érvényes:A Ferihegy3 Modellező Baráti Kör (továbbiakban: F3MBK) általi újabb módosításáig, és kivétel nélkül vonatkozik mindenkire, aki modellezési szándékkal vagy látogatókéntaFerihegy3 modellrepülőtér területére belép.A repülőteret egy baráti társaság saját és mások szórakoztatására alakította ki,tartja karban,ezért kérjük,hogy olvasd el a repülőtéri szabályzatot, azt mindig tartsd és tartasd be.A terület magántulajdon, a használata csak egy lehetőség egy segítőkész baráti gesztus a tulajdonos részéről, ezért azt ennek szellemében is kell kezelni.A modellrepülőtér elektromos meghajtású modellrepülők és helikopterek reptetésére jött létre.A modellrepülőtéren csak és kizárólag elektromos meghajtású modellt lehet használni. Ettől eltérni az F3MBK teljes tagságának előzetes és egybehangzó hozzájárulásával lehetséges.

A 2,4 GHz frekvencia sávon kívüli frekvenciát használó pilótáknak gondoskodnia kell egy jól olvasható csatornatábláról (név, frekvencia(27, 35, 40, 440, 900, 1200Mhzstb.),és csatorna megjelölésről. A frekvenciatáblát a Légiforgalmi Irányító Rendszer tábláján kell elhelyezni.A tábla ellenére a csatorna/frekvencia egyeztetés minden érkezőnek KÖTELEZŐ! Az esetleges rákapcsolásból adódó bármilyen probléma mindig a később érkező modellező felelőssége!Minden repülés megkezdése előtt a távirányító és a modell közötti kapcsolatot, valamint a repülő eszköz üzemi funkcióit, működés képességét ellenőrizni kötelező! Bármely új rádió távirányító (adó/vevő) eszközhasználata esetén hatótáv ellenőrzést kell végrehajtani.A rádiótelefon és egyéb rádiófrekvenciás eszközök zavart okozhatnak, ezért használatuk a pilóta, a bekapcsolt adókészülék és a repülőmodell 5m-es körzetén belül tilos.

Ferihegy3 modellrepülőtér:-Hozzávetőlegesen 7500m2gondozott terület,fel-és leszállópályával,irányító zónával,repülést előkészítő (depó) valamint a hozzátartozógép kocsiparkoló területtel.

Modellezés:

-Minden olyan tevékenység, amely távirányító eszköz használatával, modell irányítási célzattal történik.

Pilóta:

-Minden olyan személy, aki repülőszerkezetet irányít a repülőtér területén. Minden pilótának rendelkeznie kell egy személyi kártyával,amelyen a pilóta neve és a távirányító rendszere, frekvenciája fel van tüntetve.

Repülés Vezető:

-Irányítja és felügyeli a repülőtéren a modellező tevékenységet. Betartatja a Repülőtér Rendet. -A Repülés Vezető utasítását a repülőtéren tartózkodó minden személynek feltétel nélkül végre kell hajtania. -A Repülés Vezető személye minden repülés üzem kezdetekor kerül meghatározásra, az F3MBK tagságából.-Ellenőrzi műszaki, elektromos és mechanikai szempontok alapján repülés előtt a modelleket.-Amennyiben a biztonsági ellenőrzés során nem megfelelőség kerül megállapításra, (a hiba kijavításáig) megtilthatja a modell repítését.

Csatorna:

-Egy meghatározott a frekvencia, amelyen a modell irányítása történik.

A modellező tevékenységveszélyes üzem!Ezért mindannyiunk kötelessége az alábbi alapvető szabályok betartása és másokkal való betartatása!

Az alábbi biztonsági szabályzatot köteles elfogadni minden olyan személy, aki a modellrepülőteret500m-es körzetben megközelíti, függetlenül attól, hogy modellező vagy nem modellező látogató! Amennyiben a jelen szabályzatot a látogató nem fogadja el, a Repülésvezető–szigorúan az emberi és vagyoni értékek védelmének érdekében –eltanácsolhatja a látogatót a repülőtérkörzetéből! A modellrepülőtér területén térfigyelő kamera rendszer üzemel!

Felszállás:

-Repülésre jelentkezés előtt minden pilótának a névre szóló kártyáját el kell helyeznie a Légiforgalmi Irányító Rendszer tábláján. A kártyán fel kell tüntetni a használt távirányító frekvenciát is!-Felszállás előtt a szélirány függvényében meg kell határozni a repülési irányt.-Felszállást (kézből indítottat is) kizárólag a fel-és leszálló pályaterületéről szabad végrehajtani.-A felszállások egyeztetett sorrendben és módon, a Légiforgalmi Irányító Rendszer alapján történnek. A levegőben,egy időben maximum egy repülőgép tartózkodhat.-A vitorlázórepülők tartózkodhatnak többen a levegőben, de nem a fel-és leszállópálya fölött. Ettől függetlenül a fel-és a leszállási műveleteket ők is a pályán kell, hogy végrehajtsák! A fel-és leszállási manőverekhez való megközelítés ebben az esetben is csak a kijelölt depó és gépjármű parkolók elkerülésével történhet!-A repülés megkezdése előtt több pilóta egybehangzó kijelentése alapján,több modellel is felszállhatnak, pl.: szalagvadászat, kötelékrepítés, vontatás. Ez esetben is előre meg kell határozni a repülési irányokat, a repülés célját, eseti szabályokat. Természetesen ez esetben sem lehet eltérni a kijelölt repülési területtől.-Filmfelvétel készítés céljából a Repülésvezető külön engedélyével és feltételei alapján lehet repülést végezni, másik levegőben lévő modell repülése közben, a pilóta előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján.

Repülés:

-Repülést végezni napkelte és napnyugta közötti időben,illetve az eseti légtér engedélyben előírt időtartamban lehet, ettől eltérő időszakban tilos használni a légteret.-Az egyszeri repülési idő motoros repülőgéppel maximum 8perc. -Repülést végző pilótát bármilyen módon zavarni, figyelmét elvonni a munkától, szigorúan tilos! -Helikopter repülése esetén másik modell egy időben egyszerre a modellrepülőtér légterében nem végezhet repülést!-Személyek irányába repülési manővert indítani, szándékosan emberek felé repülni szigorúan TILOS! Ilyen esetben azonnali és végleges kizárásra kerül a pilóta

Leszállás:

-A leszállást minden repülést végző pilóta köteles szóban jelezni, a többi repülést végző illetve felszállásra készülődő pilóta számára.-Leszállást kizárólag a fel-és leszálló pályaterületén szabad végrehajtani! -Motor nélküli vitorlázó repülőgéprészére a leszállásakor minden esetben elsőbbséget kell biztosítani.-Meghibásodott, műszaki hibás, „kényszerhelyzetben” lévő repülőmodell pilótája szóban köteles tájékoztatnia repülőtéren tartózkodókat a várható eseményről.

Fel-és leszálló pálya:

-A repülőtér területén külön megjelölt, elegyengetett, karbantartott ~120 x 20méteres130°/310°(13/31) tájolású füves terület.

Irányító Zóna:

-A fel-és leszálló pálya mellett kijelölt 5x10m-es terület, innen történik a repülő modellek irányítása. Repülés közben az irányító zónában csak a pilóta és a segítője (oktatója) tartózkodhat.

Motorindító-és próbázó hely:

-A védőháló és az irányító zóna közötti 5x10m-es terület, a felszállás előtti motorindítás és próba végrehajtására.

Repülési terület:

-A fel-és leszálló pálya tengely vonalában a pálya végektől jobbra és balra 200-200 méter, kereszt irányban a szemközti fasor felé a fel-és leszálló pályakeleti szélétől200m-es, téglalap alakú terület.Repülési magasság: Minden esetben az eseti légtér engedélyben meghatározottak alapján Általában 1500’ AMSL.A fel-és leszálló pálya tengelyvonalától az erdőirányába repülést végezni TILOS!-Nézők, gépjárművek, starthoz készülődő modellezők számára fenntartott terület fölé berepülni szigorúan tilos! -Ha a modellrepülőtér légteréhez ember által vezetett légijármű közeledik, a modellt irányító pilóta köteles az általa irányított modellt az áthaladó légijármű bárminemű zavarása nélkül kikerülni és a földre szállítani! Ez szükség esetén „terepen” történő leszállás is lehet.

Munkaterület:

-A fel-és leszálló pálya, a pálya és a védőhálóvonala közötti irányítói terület, valamint a motorindító-és próbázó hely.Repülés közben a pilótán és segítőjén kívül senki más nem tartózkodhat a munkaterületen.

A fel-és leszállópálya és a parkoló terület közötti földi közlekedés (taxizás):-Modellel csak a munkaterületen,kizárólag a fel-és leszállópálya irányába lehet a földön közlekedni. A fel-és leszállópályáról kifelé, a pálya szélén a pilóta köteles a motort leállítani, és a modellt kézzel a depóba mozgatni.

Modell motorok indítása, járatása, próbája:

-A modellt üzemanyaggal feltölteni illetve üzemanyagot lefejteni a motorindító-és próbázó helyen, betonnal burkolt helyen lehetséges. Az esetlegesen kifolyt üzemanyagot fel kell itatni!-Modell motorját beindítani, csak és kizárólag akkor szabad, ha senki nem végez repülést. Ez egyaránt érvényes az elektromos és minden egyéb más erőforrással ellátott modellre!-Motorindítást csak a kijelölt motorindító-és próbázó helyen szabad végezni,a modell légcsavarja a szemközti fasorirányába kell, hogy álljon.Figyelembe kell venni a modell mögötti területet a megfúvás miatt.A modellt kellő gondossággal le kell rögzíteni, a véletlen elszabadulás elkerülése miatt. Motorindítás és próbaközben 5méteres sugarú körön belül a pilótán és egy segítőn kívül senki nem tartózkodhat!

Tűz és környezetvédelem:

-Nyílt láng használata és a dohányzás TILOS!-A repülőtéren kijelölt tűzrakóhelyen kívül tüzet rakni tilos, annak körzetében, pedig a mindenkor érvényben lévő rendeletek szerint kell eljárni.-Üzemanyag feltöltés és lefejtés közben fokozott figyelemmel kell eljárni, hogy szabadba ne kerüljön üzemanyag.A forró alkatrészre került üzemanyag könnyen begyulladhat.Modellrepítés, tankolás, motor próbaidőtartama alatt tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.-Akkumulátort, veszélyes hulladékot a repülőtér területén elhelyezni, eldobni szigorúan tilos.-Hulladékot,szemetet a repülőtéren eldobni tilos, szükség esetén használjuk a repülőtérre kihelyezett szemétgyűjtőt.

Személyi védelem:

-Elsősegélydobozról mindenkinek gondoskodnia kell, aki repülőszerkezetet indít. -A forgó légcsavar,illetve rotorlapát rendkívül súlyos sérüléseket okozhat, ezért nagyon figyelmesen és körültekintően kezelendők. -Üzem közben az elektromos, de különösen a belsőégésű motorok, gázturbinák alkatrészei erősen felmelegedhetnek, még üzem után több perccel is égési sérülést okozhatnak! -A látogatókat megfelelő távolságban kell tartani a modellektől!-A 12 évesnél fiatalabb gyermekek csak folyamatos szülői (felnőtt) felügyelet mellett tartózkodhatnak a repülőtéren, úgy, hogy a modellek közelébe még felügyelettel sem mehetnek.-A gyermekek repülőtéren tartózkodásáért, viselkedéséért és cselekedeteiért teljes mértékben az őt felügyelő személy a felelős

Repülőtér gondozás, hozzájárulás:

-A repülőtér gondozásának, állagmegőrzésének költségeit a repülőteret használók viselik, repülőtér gondozási díj formájában. Ezen összeget az Ferihegy3 Modellező Baráti Kör határozza meg, és szedi be. -A repülőtér gondozási díj minden olyan modellező által fizetendő, aki tagsági jogot szerzett, és a felvételi kritériumoknak megfelelt. -Évi kettőnél kevesebb alkalommal repítő modellezők vendégnek minősülnek. A baráti kör által szervezett eseményekre érkező vendégek a hozzájárulás fizetése alól mentesülnek.-Az F3MBK tagjaitól elvárjuk, hogy a terület gondozásában, rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a modellrepülőtér üzemeltetésében egyaránt részt vegyenek.-A repülőtér gondozási díj befizetésével a befizető, F3MBK tag-jelöltté válik. Az F3MBK-ba való belépés feltételeit az F3MBK tagsága és a tagjelölt közötti kölcsönös megállapodás tartalmazza. -A repülőtér gondozása, karbantartása alatt modellező tevékenység nem folyhat.

Napelemes rendszer használata:

-Lehetőség van a modellrepülőtér területén kialakított napelemmel táplált gyengeáramú rendszerrel a modellek akkumulátorainak töltésére. Az alábbi feltételek betartása mindenki számára kötelező: Az összes rendszerre kapcsolt töltő egyidejű működése alatt a 300W összteljesítményt meghaladni nem lehet, illetve a kapocs feszültség 12V-nál kevesebb nem lehet!A területen folyamatos kamera felügyelet és WIFI hozzáférés működik. Térítés ellenében ezen szolgáltatások a tagság részére elérhetőek. Aki a modellrepülőtér területére belép, és ott tartózkodik, hozzájárul, hogy videó felvétel készül róla

Szabályzat hatálya, végrehajtása:

-A szabályok betartása, és betartatása minden repülőteret használó modellező és a repülőtérkörzetében tartózkodóegyén kötelessége. -Amennyiben a jelen szabályzatot látogató nem fogadja el, a szabályokat továbbra is áthágja, a Repülésvezető–szigorúan az emberi és vagyoni értékek védelmének érdekében –eltanácsolhatja a látogatót a repülőtérkörzetéből. A szabályzat be nem tartásából fakadó bármilyen kár, teljes vagyoni és nem vagyoni felelőssége a szabályt megszegő személyre hárul. -A pilóta vagy az általa vezetett modellel okozott bármilyen anyagi kárért, sérülésért, felelősséget a pilóta vállalja.

A modellrepülőtér teljes területén a KRESZ érvényes. A maximális sebesség 10km/h. Minden esetben az időjárási-, látási-és útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni. (por, sár…)

A repülőtér munkaterületére (fel-és leszálló pálya) gépjárművel ráhajtani tilos!

Parkolni külön erre a célra kijelölt területen szabad,a gépkocsi orrával az erdő felé, egymástól olyan oldaltávolságban, hogy a szomszédos parkoló járművek nyitott ajtói ne érjenek össze.Megállás után gondoskodni kell a jármű, utánfutó elmozdulás elleni rögzítéséről.A gépkocsik és az erdő közötti közlekedő utat minden esetben szabadon kell hagyni, hogy akadálytalanul egy másik gépkocsi el tudjon haladni.Ugyan csak itt(depó)végezhető minden olyan egyéb tevékenység,ami nincs összefüggésben az éppen a légtérben repülés alatt álló modell irányításával, vezetésével.

Kérjük,tartsd tisztán a repülőteret, a keletkezett szemetet, hulladékot egy saját szemetes zacskóban gyűjtsd össze,és otthon dobd ki!

A repülőtér gondozása az itt modellezők feladata, ezért kérünk mindenkit,hogy saját lelkiismerete szerint használja, és hagyja maga után úgy,ahogyan azt holnap is találni szeretné!A modellrepülőtér területére élő állatot behozni, beengedni tilos!A modellrepülőtér területén mindenki a saját felelősségére tartózkodik!

Köszönjük, hogy elolvastad, és betartod a szabályokat, jó repülést, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Írta: Tamás, Időpont: 2020.04.09. 16:49